Fes un ús responsable de Zoom

Fes un ús responsable de Zoom
Temps de lectura: 6 minuts

Durant el tancament de les escoles a causa de la Covid-19, moltes docents van usar Zoom com a eina per a donar classes, en la majoria dels casos obrint un compte privat amb Zoom, cosa que suposa una pràctica gens respectuosa amb qüestions relatives a la privadesa i la seguretat. Deixant de banda aquest aspecte, l’altre problema consisteix en el fet que els docents van replicar l’estructura i els costums de la classe presencial tradicional amb una eina pensada per organitzar reunions de treball i no per a ser usada per professors i alumnes.

Zoom i altres eines similars, com AdobeConnect o BigBlueButton, són eines per a l’aprenentatge i ensenyament online sincrònic, és a dir, en casos on tots els participants es reuneixen en un moment concret i prèviament concertat. Un curs online, però, no ha de consistir exclusivament en sessions online sincròniques. De fet, aquest és un disseny bastant dèbil, però no tractaré aquest tema aquí. En els següents paràgrafs explico com fer un ús de Zoom consistent amb sòlids principis pedagògics i cognitius.

No facis servir Zoom per a transmetre contingut

La classe magistral, o lecture en anglès, és només una de les possibles metodologies educatives possibles i, de fet, és una de les menys recomanables a no ser que el docent tingui les habilitats d’un ponent com els que veiem als TED vídeos. En un curs online, existeixen altres eines per transmetre el contingut: un vídeo, una sèrie d’activitats interactives, o el llibre de text de tota la vida.

Les sessions sincròniques són aptes per resoldre dubtes, per fer tutories, o per oferir hores d’oficina online. Utilitza aquestes sessions per orientar els alumnes, per monitorar el seu procés d’aprenentatge, i per establir connexions personals amb ells, però no per ser una talking head. Això sí, per aconseguir això, has de desenvolupar materials educatius de gran qualitat que les alumnes puguin treballar de manera autònoma; i això requereix molt de temps.

The last thing we need nowadays is college students spending more time in Zoom. Synchronous online platforms should be used to complement robust asynchronously designed courses. Online meetings platforms such as Zoom can be great for coaching and conversations but should never be used to transmit information. (And never ever should be used for evaluative purposes).

Joshua Kim, Some Initial Thoughts On Class for Zoom

Parla durant no més de 15 minuts seguits

Tot i que no hi ha cap estudi que demostri clarament que l’atenció d’un alumne disminueix després d’una determinada quantitat de temps, sí que existeix consens entre les expertes en psicologia cognitiva que una persona no pot processar més de quatre ítems nous d’informació al mateix temps. Per això, el límit de 15 minuts d’atenció sostinguda sembla realista. Quan estàs explicant un tema, els alumnes tenen una actitud més aviat passiva. Per això, si vols utilitzar Zoom per a transmetre coneixement, observa estrictament aquesta regla. Cada 15 minuts com a màxim, integra activitats que requereixen els alumnes “fer alguna cosa”: respondre unes preguntes, escriure les idees bàsiques del que has presentat, anotar dubtes …

No confiïs massa en la qualitat de la connexió a internet de les teves alumnes

Zoom requereix un equipament relativament recent i una connexió a internet ràpida i estable. Usar Zoom sense pensar en aquest aspecte contribueix a augmentar la bretxa digital. Usa Zoom amb mesura i justificació. Si una hora de classe magistral es pot substituir per la lectura d’un text i la realització o preparació d’unes activitats, opta sempre per la segona opció, ja que assegura que una part més gran dels teus alumnes podrà accedir a la informació.

No intentis replicar una classe tradicional a la plataforma

Si ets usuària avançada de Zoom, probablement trobes a faltar una sèrie de característiques que a una classe presencial es donen per suposades (com aixecar la mà per parlar o seure els alumnes sempre al mateix lloc). Ben aviat, Zoom podrà incorporar aquest tipus de característiques gràcies a Class for Zoom. Aquesta nova funcionalitat, que pot semblar una ajuda per oferir classes online més eficients, és de fet poc creativa, perquè perpetua un tipus de pràctica i la trasllada a un nou entorn virtual. És molt més innovador, com he indicat abans, usar Zoom per fer tutories o petites reunions en grups que per replicar el que fas a una classe tradicional.

Conclusió

La comunicació electrònica, sincrònica i instantània ha millorat molt en els últims anys, i això són bones notícies per l’educació. Tanmateix, és cert que la interacció física directa, de moment, no es pot substituir. Per tant, si has de fer classes virtuals, el més recomanable no és intentar replicar una classe presencial a Zoom, sinó repensar tot el disseny del curs de manera que les classes virtuals tinguin una finalitat clara. La transmissió d’informació no és una bona finalitat d’una classe virtual.

Photo by August de Richelieu from Pexels

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.