La Covid-19 és una bona oportunitat per a l’educació

La Covid-19 és una bona oportunitat per a l’educació

Temps de lectura: 5 minuts

La Covid-19 pot ser una oportunitat per innovar les pràctiques docents. Quan les escoles van tancar el març de 2020 a causa de la pandèmia i la docència va passar d’un dia per l’altre a ser educació a distància (que no ensenyament online, com argumento en un altre post), molts docents van reflexionar sobre les seves estratègies i metodologies i, així, van repensar la manera com ensenyaven i, en molts casos, la van haver de reinventar. Aquesta actitud analítica i innovadora pot continuar aquesta tardor si els centres decideixen implementar un ensenyament híbrid o totalment online. A continuació explico alguns aspectes docents que poden millorar amb a implementació d’una metodologia híbrida o online.

Avaluació autèntica

Els exàmens que consisteixen a repetir conceptes i idees ja no tenen sentit en aquest nou context, perquè si l’alumna completa l’examen a casa seva, ningú no pot controlar que no miri el llibre o consulti internet per contestar les preguntes. En canvi, l’avaluació autèntica treballa un nivell de coneixement més profund.

Per exemple, en comptes d’incloure una pregunta del tipus “Escriu cinc animals mamífers”, que no presenta cap dificultat si tens el llibre o internet a l’abast, un exercici més complex seria “Investiga sobre l’animal X i argumenta si és o no un mamífer”. Per completar aquesta activitat, és necessari llegir llibres o consultar internet, i presenta dos avantatges: és igualment apta en un entorn online o tradicional, i requereix procediments cognitius més complexos que la simple regurgitació d’informació.

Materials accessibles

Un altre aspecte que l’emergència de la Covid-19 pot canviar positivament és la creació de materials educatius accessibles per alumnes amb dificultats tecnològiques o amb discapacitats cognitives. Si la docent no és al costat dels alumnes per ajudar-los, els materials han de garantir que tothom els pugui entendre sense ajuda externa.

Dins la primera categoria podem incloure els vídeos i imatges de gran mida, que requereixen més dades per ser visualitzades de manera correcta. Normalment aquest aspecte s’ignora quan s’utilitzen materials audiovisuals. Respecte a la creació de materials respectuosos amb diferents discapacitats, la renúncia de colors per ressaltar paraules o l’ús de frases curtes són bones pràctiques que garanteixen una comprensió general independentment de les capacitats de l’alumne.

As an industry, we are addicted to the economics of the big lecture. There is no higher profit margin educational strategy than cramming as many students as possible in a room with a professor and a bunch of teaching assistants. An even greater margin can be achieved if that professor is a low-paid adjunct or other non-tenure-track instructor.

Joshua Kim, Electric Pickup Trucks, Online Learning and the Large Lecture Class

Millora de les classes presencials

Probablement, durant els mesos en què les escoles estaven tancades, els docents van estranyar més que mai l’aula física i les possibilitats que aquesta ofereix. L’era post-Covid pot caracteritzar-se per l’ús de tecnologies que millorin les experiències presencials a classe, com tecnologies que afavoreixin la col·laboració, o la presentació de continguts que poden ser difícils de veure sense suport tecnològic, com obres d’art, ciutats o insectes.

Educació híbrida creativa i innovadora

L’educació híbrida o blended learning va més enllà de la dicotomia fer classe a l’escola o aprendre a casa amb l’ordinador; inclou un ampli ventall d’experiències, com aprendre de manera autònoma, col·laborativament amb els companys, a l’escola, o des de casa. Això obre moltes oportunitats on l’únic límit és la creativitat.

Dret a una connexió de qualitat per a tothom

Un dels aspectes que la Covid-19 ha deixat més clar és la necessitat d’exigir al govern que prengui mesures per garantir un accés universal i sostenible a la banda ampla. Posar el dit a l’ensenyament online i la suposada desigualtat que provoca desvia l’atenció sobre el vertader problema: que els governs han deixat el dret i l’accés a internet de qualitat en mans de grans corporacions privades.

I tú, has experimentat una millora en la teva pràctica professional arrel de la Covid-19 i els seus efectes en l’educació?

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.