Per què és important construir una arquitectura d’e-learning sòlida

Per què és important construir una arquitectura d’e-learning sòlida
Temps de lectura: 4 minuts

La nevada a Madrid i a algunes zones d’Espanya ha mostrat que és necessari que les escoles puguin implementar l’educació online d’un dia per l’altre de manera fluida i ràpida.

No tinc els coneixements per saber si un curs 2020-21 online contribuiria a controlar l’epidèmia. De fet, hi ha diferents opinions: la Societat Catalana de Pediatria (SCP) reitera el seu suport per mantenir les escoles obertes.

Així doncs, ja que tant ara com en els moments anteriors de la pandèmia, el motor han estat els contagis que han tingut lloc fora de les escoles i en franges d’edat no infantils, de moment i fins que no es decidís un potencial confinament total de la població, tot el nostre suport per mantenir les escoles obertes.

Comunicat SCP

D’altra banda, un grup de científics i experts recomana al Departament de Salut que retardi el reinici de l’activitat educativa presencial. Aquests últims plantegen que l’administració ofereixi un sistema flexible, és a dir, donar la possibilitat de teletreballar o d’anar al centre educatiu segons les circumstàncies de cada persona.

Recomanar i promoure des de les administracions, que tot aquell que pugui seguir l’escola online i tot aquell que pugui teletreballar ho faci, i que escoles i empreses donin facilitats per fer-ho. A més, garantir que es pugui compaginar amb aquells que requereixin presencialitat a les aules o a la feina.

Grup d’experts

El meu enfocament és més proper al d’aquest grup d’experts que al de la SCP. Em baso sobretot en la possibilitat que els desastres naturals com nevades, incendis, o sequeres s’incrementin aquest segle i obliguin a tancar centres educatius. L’educació no es pot veure afectada per aquestes circumstàncies i s’han de dissenyar programes amb la perspectiva brick-to-click i click-to-brick. Aquest model consisteix a dissenyar cursos i infraestructures que permetin canviar de modalitat presencial a online i viceversa en unes 48 hores.

Aquesta modalitat requereix un equip de dissenyadors instruccionals que donin suport a l’equip docent dels centres, a més d’una arquitectura tecnològica molt sòlida que inclou un equip de tècnics en xarxes i en programació, i un conjunt d’eines sòlides que aguantin la connexió simultània de milers d’usuaris, per tal que les plataformes no col·lapsin, com va passar p. ex. a la UNED i a la Universitat de Valladolid, o, durant la nevada, a la Comunitat de Madrid:

Aquest altre exemple, també de la Comunitat de Madrid, mostra com és d’absurd construir plataformes que no aguantin un gran nombre d’usuaris simultanis:

Un tweet de EducaMadrid lo corrobora, diciéndonos que hay que evitar las franjas horarias más habituales que son de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30, pero entonces ¿cuándo hay que dar las clases?

Sindicato de Estudiantes

Com he comentat en un article anterior, dissenyar una educació online flexible i que s’adapti a les diferents circumstàncies que puguin tenir les diferents usuàries és possible i no suposa una inversió econòmica extraordinària.

Bild von Gabriele Lässer auf Pixabay
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.