Per què usar una suite específica d’eines digitals és important

Per què usar una suite específica d’eines digitals és important
Temps de lectura: 6 minuts

Considera els següents escenaris:

L’Ingrid és professora de secundària d’anglès a Alemanya. Durant la pandèmia, el seu institut va tancar i necessitava usar diferents eines per impartir les seves classes. El seu centre li dóna el contacte d’una oficina del seu land que gestiona una suite per educació consistent en la plataforma d’aprenentatge de codi obert ILIAS i el software de videoconferència Webex meetings. L’Ingrid observa que les credencials per accedir a aquestes apps són les mateixes que necessita per accedir al correu de la feina, i sap que no s’ha de preocupar sobre què passa amb les dades o la comunicació que té lloc a aquestes eines perquè estan allotjades a un entorn mantingut per aquest departament. Igualment, si té algun problema tècnic, pot contactar amb l’equip.

L’Isaac és professor de secundària de química a Catalunya. Quan el seu institut va tancar, va preguntar el seu centre quines eines tenia al seu abast per continuar amb les seves classes. La direcció li va indicar que podia usar Moodle, però que no podien oferir-li cap suport. A la pregunta de l’Isaac sobre quina eina de videoconferència pot usar, la resposta va ser que pot usar la que vulgui. Una companya de l’Isaac li va comentar que ella usa GoogleClassroom perquè la troba molt més intuïtiva que Moodle. Per les seves reunions virtuals amb els alumnes, l’Isaac ha decidit usar Zoom perquè és la que usen els seus companys. Per registrar-se, l’Isaac decideix usar la seva adreça de correu electrònic personal.

Don’t teach from [an] individual, private account. Instead, log into Zoom […] using your institutional account. Using your institutional account will apply your school’s default security settings and place your use under the umbrella of your institution’s policies.

Aaron Johnson, Online Teaching with Zoom

Aquests dos escenaris són reals, amb petites variacions. El primer cas descriu una digitalització de l’educació ben planificada i finançada. El segon cas il·lustra el contrari. 

Per què és tan important disposar d’una arquitectura o suite d’eines concretes?

La primera raó és que el control de les eines la té un equip proper amb cara i ulls. Per exemple, si un centre o regió vol usar una plataforma de codi obert com ILIAS, necessita un professional que instal·li el programa, cosa que implica adquirir un servidor on allotjar-lo i ocupar-se del seu manteniment. Igualment, una bona eina comercial assegura, per exemple, que les dades personals no deixen rastre a cap servidor.

Des d’una perspectiva estrictament cognitiva, el fet que a un centre tothom empri les mateixes eines ajuda els alumnes a desenvolupar un sentiment de disciplina i rutina.

Quin és el problema amb GoogleClassroom i Zoom?

Tothom sap que ningú no regala duros a quatre pessetes. La facilitat per usar eines com GoogleClassroom o la versió gratis de Zoom no és gratuïta: les grans corporacions probablement volen usar les nostres dades (i, en el cas de l’educació, les dades dels menors) per fer-hi negoci.

En el cas de la digitalització de l’educació, la decisió ha de ser top-down, és a dir: les autoritats són responsables d’oferir a la comunitat educativa eines que respectin la privadesa de les seves dades i que suportin bones pràctiques empresarials, com el software de codi lliure. És molt irresponsable que el control sobre les dades no estigui en mans d’un equip d’empleats públics o d’empreses transparents que es poden auditar.

Photo d’ Erik Witsoe a Unsplash
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.