Teacher Spotlight I: Docent de Llengua Anglesa

Teacher Spotlight I: Docent de Llengua Anglesa

Durant el confinament

Recordes com va ser la teva primera classe just després del confinament? 

Les primeres classes un cop ja estàvem confinades van ser a base de prova i error després de mirar molts vídeos de com treballen online alguns professors estatunidencs. Vaig obrir classes en el Classroom per donar instruccions, publicar tasques i dates d’entregar, vaig penjar vídeos de mi donant explicacions, vaig fer classes al Meet, em vaig posar en contacte amb professores d’altres matèries (llengües, matemàtiques i història) per treballar certs aspectes conjuntament.

Quina tecnologia tenies al teu abast? Sabies usar-la? Tenies suport?

Les companyes del mateix equip docent vam posar en comú les plataformes amb les quals millor treballàvem (Moodle, Google Classroom…) i les eines que consideràvem més útils per crear i compartir materials (Genially, Padlet…). Els professors que tenien més per la mà treballar amb aquestes eines van fer una bona tasca de difusió, informació i inclús formació.

En resum el suport ens el vam donar entre nosaltres, però també hi va haver una gran part de feina de recerca i experimentació de cadascú, inclosa jo, que al començament no sabia usar-la i vaig haver d’aprendre.

Pots descriure el disseny d’un dels teus cursos? P. ex. reunions a Zoom, amb tota la classe o amb menys alumnes, treball autònom, …

Feiem reunions a través del Meet amb el grup classe, sobretot per donar explicacions i respondre dubtes però bàsicament va haver molt de treball autònom per part de l’alumne que havia de gravar-se explicant els seus treballs i presentant tasques individuals mitjançant el Classroom.

Quins van ser els majors reptes o dificultats que vas trobar?

Tenia un % molt elevat d’alumnes que no disposaven de cap ordinador a la llar per treballar i, tot i que bona part d’aquests alumnes sí disposaven de telèfon mòbil, estudiar, llegir, redactar, editar, fer treballs etc. en un telèfon mòbil és una tasca titànica i esgotadora. A més, dels alumnes que disposaven d’ordinador o tableta a casa, alguns tenien problemes amb els altaveus, o no tenien micròfon, també va haver molts ordinadors que es van espatllar.

El que més em va costar va ser poder donar explicacions per treballar matèria nova. Estava molt acostumada a usar la pissarra, el llenguatge corporal, el diàleg continu amb l’alumne i fer-ho mitjançant pantalles va ser complicadíssim.

En el meu cas vaig comptar amb la implicació de gairebé tot l’alumnat perquè estaven a l’últim curs de l’ESO i s’hi jugaven el títol de la secundària però els companys que treballaven amb alumnes de cursos intermitjos es van trobar amb uns nivells de desmotivació, manca d’implicació i, en molts casos, directament amb la desaparició de gran part dels alumnes que ja havien sentit per la televisió que gairebé se’ls regalaria el curs i que les repeticions només s’havien de reservar per casos molt puntuals. Això ens va jugar molt en contra.

Com vas avaluar als teus alumnes/a les teves alumnes?

Seguint instruccions, el punt de partida era la nota mitjana entre les notes del primer i del segon trimestre. A partir d’aquí vaig usar tot allò fet durant el tercer trimestre, en tot cas per millorar aquella nota, però mai per baixar-la.

Després del confinament

Com has adaptat les teves classes al context d’aquest curs 20-21? Continues trobant dificultats?

Vam dedicar tot el mes de setembre per familiaritzar encara més els nostres alumnes amb les plataformes i programes que usaríem en les nostres matèries al llarg del curs, per la por que se’ns tornés a confinar.

En el nostre centre va haver una feina ingent per prestar portàtils a tots els alumnes que no en tenien (no disposaven d’aquesta eina aproximadament uns 140 alumnes dels 600 que tenim). El Departament d’Educació va dotar a tots els professors del nostre centre d’ordinadors portàtils pel fet de formar part d’un grup d’escoles que impartim les classes seguint un model híbrid que consisteix en dividir els grups classe (normalment de 30 alumnes) en dues meitats, A i B. La meitat A assisteix a classes presencials durant la primera meitat del matí (8:00 – 11:00) i continuen la jornada escolar treballant virtualment des de casa (11:30 – 14:30). El grup B fa l’horari invers, de manera que aquests dos grups mai coincideixen però tots els alumnes treballen cada dia tres hores virtualment i tres hores a l’aula.

Per les explicacions, uso la pissarra digital de l’aula física i comparteixo el contingut d’aquesta també amb el grup que està a casa. Perquè puguin seguir les explicacions des de casa, a més de compartir la pantalla amb ells, també uso un micròfon perquè sentin tot allò que dic.

Els alumnes no solen poder treballar per igual quan estan a casa sols i quan estan a l’aula amb companys i la mestra, per aquest motiu les tasques que els demano que facin quan són a casa solen ser activitats com escoltar un àudio, veure un vídeo o llegir un text i respondre unes preguntes tancades de comprensió en un quiz auto corregible, mentre que reservo tasques que puguin produir més dubtes i consultes quan estan a l’aula (exercicis de gramàtica, de vocabulari, redaccions, preguntes obertes…).

Creus que quan les classes tornin a ser completament normals canviaràs alguna cosa de la teva pràctica abans de la Covid-19? És a dir, creus que has après alguna cosa durant aquesta situació que podràs aplicar a les teves classes en el futur?

Estic convençuda que seguiré usant recursos que he après durant aquest període. Per exemple, pel que fa la part de presentació de tasques, als alumnes els ordena molt les idees disposar d’una plataforma on veuen setmana a setmana què estan fent, les tasques pendents amb les seves dades d’entrega, les correccions i comentaris en línea. Per mi és fabulós disposar d’un mur on puc penjar recordatoris, instruccions i explicacions.

Sí, he après molt i usaré força eines que estic usant ara en el futur, n’estic segura. Igualment estic desitjant tornar a la normalitat per tenir tots els alumnes junts a classe, poder fer activitats en grup, moure’ns per l’espai, fer més jocs, sortides i poder interactuar amb naturalitat. També noto a faltar que els alumnes escriguin més a mà i estiguin menys hores davant d’una pantalla, doncs els absorveix i els dispersa.

Qualsevol altre aspecte que vulguis comentar:

Hagués agraït una formació específica en noves tecnologies a tots els centres educatius per part de professionals.

Photo by Michal Czyz on Unsplash

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.