5 maneres de reduir la bretxa digital

5 maneres de reduir la bretxa digital
Temps de lectura: 7 minuts

La bretxa digital ha sigut un tema molt comentat durant la pandèmia de la Covid-19 i el consegüent tancament d’escoles. L’Enciclopèdia Catalana defineix bretxa digital com la

Desigualtat provocada per l’adveniment de l’anomenada societat de la informació entre els grups de població que tenen accés a internet i a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i els que no en tenen.

Enciclopèdia Catalana

Segons la meva opinió, la bretxa digital no és tant digital com econòmica. L’esquerda no la provoca la digitalització, sinó la falta de recursos per part d’alguns sectors de la societat per accedir a internet i a dispositius electrònics com mòbil o tauleta. És similar a la dificultat d’accedir a un habitatge digne; el problema no és exclusivament l’habitatge sinó els ingressos de la població. Exposat d’una manera molt simple: si totes les famílies disposessin d’ingressos o recursos per a contractar una bona connexió a internet i per a comprar un portàtil o una tauleta, no hi hauria bretxa digital.

La bretxa digital s’ha usat com a argument per desprestigiar l’aprenentatge online. Tanmateix, i encara que sembli una contradicció, la metodologia online ben dissenyada pot ajudar a reduir aquesta desigualtat. Si el que es vol és eliminar-la, la solució més clara és augmentar la inversió que un estat destina a determinats punts d’un programa polític.

A continuació presento cinc maneres de reduir la bretxa digital i aconseguir que tots els nois i noies puguin accedir a una educació de qualitat.

Proporcionar tauletes amb dades mòbils

Aquesta és la solució menys creativa i clarament menys eficient si no s’acompanya d’altres tècniques, com una bona infraestructura al centre escolar, un disseny sòlid dels cursos, o una formació als estudiants en competències digitals bàsiques.

Crear Wifi hotspots a les ciutats

Un Wifi hotspot és un punt d’accés a internet gratuït, com el wifi d’una cafeteria o un aeroport. De vegades, però, aquestes connexions impliquen diversos problemes de seguretat i privadesa. Si una ciutat crea i manté punts de connexió segurs i estables a diferents punts d’una ciutat, una noia pot connectar-se a internet des de casa seva o des de diferents punts. Al principi de la seva invenció, se suposava que internet seria lliure i accessible per a tothom perquè, entre altres avantatges, permet accés a l’educació i a la informació.

Moodle Box

El projecte Moodle Box té com a finalitat portar l’educació online a entorns amb dificultats severes de connectivitat. Consisteix a un miniordinador Raspberry Pi 3A, 3B, 3B+ or 4B que inclou una sèrie de components. El cost total és aproximadament 80 EUR. El software necessari està disponible gratuïtament a la seva pàgina web.

Un cop engegat, l’aparell arrenca la plataforma d’e-learning Moodle i un administrador pot crear cursos. Els alumnes poden connectar-se a la Moodle Box des de la classe i usar els materials i completar les activitats del curs utilitzant la xarxa local, sense necessitat de connexió a internet.

Moodle App

La plataforma Moodle funciona en general amb connexió a internet, excepte en el cas explicat més amunt. Però també té una versió mòbil que permet no només usar la plataforma des d’un dispositiu mòbil, sinó també accedir als materials i completar les activitats sense connexió a internet des de qualsevol dispositiu. Quan un estudiant té connexió a internet, pot actualitzar el curs i totes les activitats se sincronitzen, és a dir, els missatges, els nous tests, o els tests completats per ell. En combinació amb un dispositiu i accés a internet puntual, aquesta opció amplia enormement l’accés a l’educació digital.

Evidentment, la correcta instal·lació i manteniment requereix un professional amb coneixements informàtics suficients. Igualment, per a la creació de materials aptes per ser usats en dispositius mòbils i per a la gestió del software calen docents amb uns certs coneixements en temes d’ensenyament online.

El model HyFlex

Aquest model permet participar a una classe tant als alumnes que són presencialment a l’aula, com als que són a casa seva mitjançant una aplicació de videoconferència. Addicionalment, aquest disseny assegura que els alumnes que no han pogut connectar-se durant la classe puguin participar-hi més tard i realitzar les tasques completades durant la sessió.

Aquest model és la solució si es vol reduir el nombre d’alumnes presents a una aula. Si, a més, es vol assegurar que els alumnes sense connexió a internet puguin accedir-hi a les classes, l’escola es pot organitzar de manera que aquest tipus d’alumnes vagi a l’escola i la resta de l’alumnat amb un entorn més favorable per treballar a distància, es quedi a casa.

Evidentment, implementar aquest model requereix una infrastructura no especialment barata al centre:

  1. una conferencing camera, que enfoca automàticament la persona que està parlant i transmet la seva veu i imatge als usuaris situats a un altre lloc.
  2. un bon sistema de videoconferència, que inclou no només una aplicació de seminari web, sinó altaveus o micròfons de qualitat de manera que puguin recollir la veu de la persona que està parlant a l’aula.
  3. personal qualificat per muntar i mantenir aquesta tecnologia.
  4. personal de formació i suport als docents per tal d’aconseguir un bon disseny dels cursos.

Conclusions

Existeixen diferents maneres creatives i més o menys costoses per a permetre que els alumnes d’entorns més vulnerables puguin accedir a l’educació independentment de les circumstàncies, com una pandèmia, una malaltia puntual llarga, o un desastre ecològic. Però la seva correcta implementació només és possible amb ajuda de professionals qualificats. I la majoria de les persones tenen una mania: volen cobrar un sou digne concorde amb la seva qualificació i experiència. Una educació de qualitat necessita una inversió forta en recursos humans.

Imatge de Markus Trier a Pixabay
Raspberry PI foto de Raspberrypifoundation a Wikimedia Commons

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.